RİCCON SWİSS ACADEMY ONAYLI EĞİTİM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Eğitim Koçu Kimdir? Ne İş Yapar?

Belirlenen hedeflere ulaşmak için öğrenciye destek olan ve yol gösteren kişiye Eğitim (Öğrenci) Koçu denir.

Eğitim koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Eğitim Koçu, bir öğrencinin hayata bakış açısında köklü değişiklikler yapabilecek kadar etkili olabilir. Eğitim koçu, öğrencinin sınavlarla dolu okul yaşamında yol gösterici ve yakın arkadaştır. Öğrenci ,eğitim hayatı boyunca pek çok sınav ile karşılaşır. Bu sınavlarda başarılı olabilmenin en önemli faktörlerinden biri nasıl ders çalışılacağını bilmek ve başarıya giden bu yolda sabır göstererek istikrarlı olmaktır. Pek çok öğrenci hangi derse nasıl çalışacağını bilemez. Ama öğrenci, bir öğrenci koçundan profesyonel destek alıyorsa derslerine hangi yöntemleri kullanarak çalışacağını iyi bilir ve bunu uygular.

Kimler Eğitim Koçu Olabilir ?

Eğitmenler, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Psikologlar, Öğrenci ve Aile konusunda uzmanlaşmak isteyen koçlar, sağlık çalışanları, kişisel gelişim alanında çalışmak isteyen kişiler ve eğitimden alacağı bilgilerle kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes Eğitim Koçluğu Eğitimine katılabilir.En az lise mezuniyeti olması gerekir.

Eğitim koçu, öğrencinin;

  • Kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesini sağlar.
  • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru bir strateji belirlemesine yardımcı olur.
  • İstek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine olanak sağlar.
  • Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
  • Etkin çalışmayı öğrenmesine yardımcı olur.
  • Zaman yönetimini gerçekleştirebilmesini, etkili bir program oluşturabilmesini ve bu programa uyma disiplini geliştirmesini sağlar.
  • Doğru soruları sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.
  • Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer tüm bireylerle etkin bir paylaşım ve iletişim ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Dersleri, eğlence isteği ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar. Ve böylelikle daha dengeli, mutlu, özgüvenli, başarılı olmasının yollarını açar.

İlkokul çağındaki bireylere koçluk yapmak, yetişkinlerle çalışmaya kıyasla elbette daha zordur. Zira bir yetişkin, koçluk almak için size gelmişse muhtemelen kendi isteğiyle gelmiştir. Hayatta ilerlemek istediği, kendini geliştirmek istedi ve hedeflerine ulaşmayı amaçladığı için koça başvurmuştur. Ancak bir ilkokul öğrencisi size gelmişse, çok muhtemeldir ki, anne-babasının isteğiyle, hatta belki de zorlamasıyla gelmiştir. Bulunmak istemediği bir yerde olmaya zorlanan herkesin yapacağı gibi başta, öğrencilerin büyük kısmı da süreci dışlar, koçunu benimsemekten uzak davranışlar sergiler. Öğrenci koçluğunun zorluğu buradan gelir. Bu yüzden koçun, genç öğrenciye zaman tanıması ve onun kendisini rahat hissedeceği aşamaya gelene dek, ekstra dikkat göstererek sabırla yaklaşması gerekir.

Eğitim Koçluğu Eğitiminde Neler Öğreneceksiniz ?

Koçluk Prensipleri, koçluk becerileri kazanmak, koçluk dialogları, uyum ve ahenk, güçlü gözlem yeteneği, soru sorma becerisi, öğrenciyi geliştirmek, hedef çalışmaları ile hedeflere yönlendirmek, hızlı okuma teknikleri, test çözme becerisi, hafıza geliştirme, verimli ders çalışmak.

Hemen Başvuru Yap

Tüm Alanları Doldurmalısınız