Riccon Academy ve Masal Terapistleri Derneği Onaylı MASAL TERAPISI

Masal terapisi nedir ?

Masal ve hikayeler aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüne “masal terapisi” denir.

Masal terapisti kimdir ?

Masal terapisti 3-13 yaş arası çocuklarla genelde karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışmaktadır. Depresyon, anksiyete, öğrenme güçlüğü ve Dikkat eksikliği hiperaktivite gibi psikolojik sorunları ya da yaşam olaylarından kaynaklanan zorluklar, taciz(abuse), aile içi şiddet, travma, büyük felaketler, ailenin dağılmasıdır. Masal terapisti çocuğa iç görü kazanması, içsel çatışmalarının azalması ve duygusal kökenli okuma-yazma zorlukları ile başa çıkmasında yardımcı olur.

Masal terapisini dört kısımda özetleyebiliriz;

 • Deneyimin kulaktan kulağa aktarılması: Çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevre içinde dünya ile doğru ilişki kurabilmesi eğitimini kapsar. Masal terapisi bireylere, genellikle çocuklara gerekli ahlaki normları ve kuralları aktarma yöntemidir. Bu bilgi masallar destanlar ve atasözlerinde gizlidir. En eski sosyalizasyon, deneyim ve tecrübelerin nesilden nesile aktarılma şeklidir.
 • Gelişim aracı olarak masal terapisi: Masal dinleme, masal uydurma ve masalı yorumlama süreci çocukta varoluşun en temel öğelerinden olan fantezi ve yaratıcılık kısmını geliştirmektedir. Temel karar verme mekanizmasının oluşumunu da destekler. Aynı mekanizmalar yetişkinlerde de işlemektedir. Bu nedenle bir çok terapist, eğitmen ve yaşam koçu danışanlarına hayatın getirdiği problemleri daha etkin ve hızlı biçimde çözmeye yardımcı olması için masalları kullanmaktadır.
 • Öykü olarak masal terapisi: İnsan masalları dinlerken onları kendi hayat senaryosunun içine yerleştirmekte ve içselleştirmektedir. Çocuklarda bu süreç daha renkli ve aktif işlemektedir. Bir çok çocuk aynı masalın tekrar tekrar okunması için ısrar eder. Öyküsel psikoterapi ve Jung’un yaklaşımlarında çocuk masallarına özel önem verilmiştir.
 • Psikoterapi olarak masal terapisi: Burada amaç masalların doğrudan psikolojik destek ve tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Masal terapisti danışana masal okurken, anlatırken, anlattırırken, oynatırken bilinçdışına daha kolay ulaşarak psikolojik sorunlara çözüm bulma olanağı sağlamaktadır. Masal terapileri hem bireysel hem grup çalışmalarında uygulanabilmektedir.

Masal terapisi çalışmalarında;

 • Danışan masal içinde kendi algılayışlarını ve sosyal tutumlarını oldukça renkli şekilde ortaya koyar. Masalın senaryosuna kilit etkide bulunur.
 • Masal kişinin erken dönem yaralarına dokunur. Böylece senaryo içinde kişinin varoluşunu yaşayabilmesine olanak sağlar.
 • Danışan masalı güncel içeriği ile doldurur. Masalın içeriğine bakarak danışanın şu an sahip olduğu yaşantısı ve var olan kaygıları gözlemlenebilir. Böylece masal terapisti terapi sırasında hangi alana yoğunluk göstermesi gerektiğine karar verir ve o alanda çalışır.
 • Masal terapisi ile çalışmanın farklı yolları vardır. En yaygın olanlar; *var olan bir masalı tartışmak *danışan masalı olarak adlandırılan danışan tarafından yazılan masal ile çalışmak *var olan bir masalın sahnelenmesi, dramatize edilmesi (rol yapmak veya kukla tiyatrosu gibi) *masal motifleri üzerinden resim ve sanat terapisi çalışmaları .

Masal Terapisinin Yararları

 • Çocuğun duygularını ifade etmesini kolaylaştırmak,
 • Kendine güveni ve duygusal yeterliliğin değerini arttırmak,
 • Çocuğun yaşamındaki travmatik olayların yarattığı anksiyeteyi azaltmak,
 • İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı bağlar yaratır ya da bu ilişkileri arttırmak,
 • Yerinde ve uygun davranmanın değerini arttırmak.

Masal Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar

 • Ailede yaşanan çatışma, boşanma yada ayrılık ile ilgilenen çocuklar,
 • Duygusal, fiziksel yada cinsel tacize uğramış çocuklar,
 • Evlat edinilmiş çocuklar,
 • Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan çocuklar,
 • Aile içi şiddet gören çocuklar,
 • Kronik hastalık ile uğraşan çocuklar,
 • Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklar,
 • Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklar,
 • Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar,
 • Aşırı utangaçlık yaşayan çocuklar,
 • Düşük benlik saygısı olan çocuklar,
 • Öğrenme güçlüğü yada diğeri okul problemleri yaşayan çocuklar,
 • Tıbbi bir nedene bağlı olmayan baş ağrıları yada mide ağrıları gibi fiziksel semptomlar yaşayan çocuklar,
 • Takıntılı cinsel davranışı olan çocuklar
 • Özgüven problemleri yaşayan çocuklar,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar,
 • Sınır koyamayan ailelerin çocukları,
 • Otorite sıkıntısı olan çocuklar

Hemen Başvuru Yap

Tüm Alanları Doldurmalısınız