Başkent Eğitim

GİZLİLİK & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR

a. Eğitim Veren Kurumun unvanı ve adresi
BAŞKENT KİŞİSEL EĞİTİM KURUMLARI PROJE DANIŞMANLIK .LTD.ŞTİ (Sözleşmede bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)
Adres: Mustafa Kemal mh. 2125. Sok kolbay iş merkezi B blok D:3 Çankaya / Ankara
İnternet Sitesi (Web Adresi) : www.baskentegitim.com

b. Eğitim Alanın

TC Kimlik No :
Adı Soyadı :
İş Unvanı :
Doğum Yeri-Tarihi :
Telefon :
E Mail Adresi :
Ev Adresi :
Sertifika Program Adı:

Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerinin (Eğitim Alan bakımından “ikametgah adresi”nin) bu sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata salih adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır.

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; “Eğitim Alan” tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Kurum’dan talep ettiği uzaktan eğitim programına ilişikin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Madde 3: SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI:

3.1. Eğitim Alan tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Kuruma ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Eğitim alan Kurumun eğitime ilişikn olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

3.2. Eğitim programının başlatılabilmesi için iş bu sözleşmenin kabulü yanı sıra iş bu sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen toplam tutar ve ödeme şartlarına ilişkin düzenlemenin de da taraflarca ayrıca kabul edilmesi gerekmektedir.

3.3. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

3.4. Sözleşme konusu eğitim içeriği Eğitim Alan’ın talepleri doğrultusunda kargo/taşıma yoluyla gönderilebilecek bir materyal (CD, DVD, FLASHBELLEK, HARD DİSK, Doküman, vb.) ile Eğitim Alan’a ulaştırılacak ise, gönderiye ilişkin kargo/taşıma ücreti Eğitim Alan tarafından peşin olarak ödenecektir ya da Alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Bu taşıma/kargo bedelinin ve materyal bedellerinin eğitim/hizmet ücretine dahil olmadığını Eğitim Alan peşinen kabul eder. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı satıcıya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.

Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1. Eğitim Alan’ın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli …………..TL. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

Sınav harç bedeli eğitim ücretine dahil değildir. 5 sınav hakkına sahip olan Eğitim Alan tek 1 tanesi için sınav ücreti ödeyecektir.

Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kurum’un internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve ekiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Kurum sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Kurum’un insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde takst sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Kurum’un bilgisi ve insiyatifi dışında olup, bu konuda Kurum’un bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemeerin kredi kartı ile yapılması halinde Eğitim Alan’ın bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Kurum’u bağlamaz. Eğitim Alan bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgilri almak Eğitim Alan’ın sorumluğundadır.
Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Eğitim Alanın kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Eğitim Alan peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen Eğitim Alan’a aittir.

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme: Eğitim Alan’ın bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Kurum’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Kurum’a e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.
BAŞKENT KİŞİSEL EĞİTİM KURUMLARI BANKA HESAP BİLGİLERİ
ZIRAAT BANKASI KIZILAY SUBE KODU: 1133
HESAP NO: 84493701 5002
IBAN: TR78 0001 0011 3384 4937 0150 02
HESAP ADI: BAŞKENT KİŞİSEL EĞİTİM KURUMLARI

Madde 5: GENEL KOŞULLAR:

5.1. İş bu sözleşmenin taraflarca kabulü ile Eğim Alan tüm şartlarını inceleyip, …………………………. Uzaktan eğitim programını tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
5.2. Kurum, kendisine işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.
5.3. İşbu sözleşme ile Eğitim Alan; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim Veren’e bildirdiği ve kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
5.4. Eğitim Alan taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Kurum’un sözleşmeyi feshedip eğitim programına ilişikin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.
5.5. Uzaktan eğitim hizmeti, Eğitim Alan’ın talepleri doğrultusunda fiziki ortamda (belge, cd, usb bellek vs.) gönderimi yapılarak Eğitim ALAN’a teslimi kararlaştırılmış ise, Eğitim Alan’ın ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde alıcının belirtmiş olduğu adrese gönderilmek üzere kargo/taşıma firmasına teslim edilecektir. Bu süre zarfında kargo/taşıma firmasına teslim edilmeyen ürün için Eğitim Alan’ın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak yukarıdaki maddelerde de belirtildiği üzere Eğitim Veren tarafından verilen bilgilerde bir eksiklik ya da hata olması halinde tüm sorumluluk Eğitim Alan’a aittir.
5.6. Teknik veya sair zorunlu nedenlerle ilgili materyallerin tesliminin olanaksız hale gelmesi halinde Kurum durumu ilgili olumsuzluğun ortaya çıktığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde Eğitim Alan’a bildiricektir. Bu haldeKurum’un bir sorumluluğu olmayacaktır. Gönderi ile ilgili Eğitim Alan’dan bir ücret alınmış ise bu ücret iade edilecektir.
5.7. Sözleşme konusu materyaller, Eğitim Alan’dan başka bir gerçek ya da tüzel kişiye teslim edilecekse, bu durum mutlaka yazılı olarak Kurum’a bildirilmelidir. Bununla birlikte gönderilen kişinin gönderiyi kabul etmemesi halinde Kurum yükümlülüklerini yerine getrimiş sayılır, yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
5.8. Eğitim hizmeti ya da eğitim matreyallerinin teslimi ile ilgili olarak Eğitim Alan’ın kredi kartının kullanıma kapanması veya Kurum’un kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Kurum’a ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, EğitimVeren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda Eğitim Alan kendisine teslim edilmiş olan tüm belge, teknik materyal vs. ürnleri kendisine yapılacak bildirmden itibaren 7 (yedi) gün içinde gönderim giderleri Eğitim Alan’a ait olacak şekilde Kurum’a göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili bedellerin tahsili için Kurum tarafından yasal yollara başvurulabilecektir.
5.9. Kurumca sağlanacak hizmet, Eğitim Alan tarafa esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişikin hükümler uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir. Bunun dışında Eğitim Alan’ın talep etmesi halinde ayrıca belirlenecek ücret karşılığı ürünün veri depolama cizhazları içinde teslim edilmesinin Kurum tarafından kabulü halinde teslime ilişikn hükümler uygulanacaktır.
5.10. Eğitim Alan kişiye Kurum tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Eğitim Alan sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde Kurum’un uğradığı zararı Eğitim Alan’dan talep etme hakkı vardır. Eğitim Alan kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Kurum’a ait internet sitesine giriş yaparak önbilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü kurum tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu sözleşmenin 9. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.
5.11. Eğitim Alan, Kurum internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder.
5.12. Eğitim Alan kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Kurum’a ait olduğunu peşinen Kabul eder. Eğitim alan bu materyalleri ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6: CAYMA HAKKI

6.1. Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde; dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetömelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak tanımlanmıştır. Kurum tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmet kapsamındadır.
6.2. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
6.3. Eğitim Alan’a kendi talebi doğrultusunda, kalıcı veri depolayıcısı içeriğinde eğitim materyalleri sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’e’’ bendi ‘’ kapsamında kalacaktır. Bu maddeye göre, “Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ Kapsamında olacağından, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, dolayısıyla da Eğitim Alan, CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR.
6.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı için Eğitim Alan tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkının kullanılması aşamasında alıcı tarafından yapılmış her hangi bir ödeme bulunmuyorsa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.
6.5. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini tamamlayıp bir süre sonra uzaktan eğitim sözleşmesinden vazgeçerse/iptal ederse cezai şart olarak 336-TL. ödemekle yükümlüdür. Eğitim Alan bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.

Madde 7: MÜCBİR SEBEP:

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu sözleşme ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.
Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.
Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) sözleşme’yi hemen feshedebilir.

Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi Eğitim Alan tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Eğitim Alan’ın seçmiş olduğu Eğitim Pogramının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer

Madde 9: İZİNLİ VERİ TABANI ve KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

9.1. Kurum gerekli gördüğünde Eğitim Alan’ın kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya işbirliği içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Kuruma ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Eğitim Alan’dan talep edilen veya Eğitim Alan tarafından Kurum’a sağlanan bilgiler ve Eğitim Alan tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Kurum ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Kurum’a ait internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Eğitim ALAN’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.
9.2. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kurum gerektiğinde Eğitim Alan’ın IP adresini, Eğitim Alan’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kuruma ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Kurum bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
9.3. Kurum işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, Eğitim Alan’a ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;
1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
2) Kurum’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,
3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Eğitim Alan ile ilgili bilgi talep edilmesi,
4) Eğitim Alan’ın haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

9.4. Kurumun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Kurumun herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.
9.5. Eğitim Alan’ın kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:
“(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Eğitim Alan; işbu sözleşmeyi akdetmekle, kendisine Kurum ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yarışmalar, oyunlar, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 10: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ:

İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı Kurum’un’ün defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat'i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.

Madde 11: FERAGAT:

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

Madde 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13: ÖDEME PLANI

Sıra Tarih Taksit Miktarı (TL)
1
2
3
4
5

7 (Yedi) sayfa ve 13 (Onüç) maddeden oluşan iş bu mesafeli satış bu sözleşmesi …../…./2019…… tarihinde Eğitim Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.

İşbu sözleşme hazırlanırken gizlilik esasına dayanılmış olmakla birlikte üyelerimizden herhangi birinin cezai sorumluluğunun doğmuş olması ve bu bilgilerin mahkeme kanalı ile tarafımızdan istenmiş olması koşulu ile belge ve bilgileri sunma hakkımızı saklı tutarız.
İşbu sözleşmeden kaynaklı herhangi bir uyuşmazlık doğması durumunda şirketimiz tarafından görevlendirilecek kişiler aracılığıyla her türlü hukuki işlem başlatma hakkımızı saklı tutarız. Bu uyuşmazlıklarda yetkili mahkemeler Ankara mahkemeleri olarak belirlenmiştir.  
TOP
Formu Doldurun, Sizi Arayalım
WhatsApp chat